15-01-18

The Molt

The molt is one of the most demanding periods for our birds. After breeding, incubating and feeding the chicks  the birds start molting on a bad timing, meaning they already are tired!

 

The energy needed for a proper molt is needed for the formation of new feathers, and knowing this constitutes around 20 to 30% of their body weight, I don’t need to tell you how much energy is needed for this. In fact the molt is the first step towards a good breeding season next year! It has been proven feathers produced at daytime are of better quality as to feathers produced at night, when the birds are fasting and there is no continuous apport of energy. Some fanciers make a quick drop in daylight hours regimen after breeding, but lets be cautious with this as impaired feather quality can pop up. Remember energy needs at peak molt period is about 20% higher as to other periods.

 

Therefore trying to get birds through the molt only on seed and water is almost criminal.

 

So, what should we do?

 

First of all providing a good quality softfood every day, with the same protein level as during the breeding season.  Also birds have higher needs of the amino acids methionine and cysteine for proper building of new feather, for which we can use some supplement like B-Chol or Sedochol.

 

Over here we give softfood every day, one day supplemented with sprouted seeds, the other day with some broccoli and some wild seeds.

 

We also have to pay attention not to stress the birds, so keep manipulating the birds at low level, also as to starting too soon with show training, a mistake often made.

 

Vitamins are given by us every other day, as some birds do not eat softfood but have to drink. Acidification of the drinking water is done twice a week with products like apple cider vinegar or Vior.

 

As to disease this is a very critical period, as sick birds in this time of the year can quickly be fatal.

 

A preventive cure with Baycox for three days, 3 ml/L can be given.

 

Also keep a close eye as to mites and give the birds a drop of the Frontline spray in the neck.

 

As to get some better colour one can help mother Nature by providing the right building blocks. A supplement containing enough copper, zinc and iron improves the eumelanin formation, and the cysteine  supplement favours the phaeomelanin formation. Carotenoids from spirulina, pollen or marigolds can enhance the yellow colour, but have to be used with caution as artificial colouring is forbidden in Borders.

 

As the molt is almost finished we do lower the protein level of our softfood increasing the amount of carbohydrates, with the addition of a vitamin B complex which helps in getting a better closed feather coat.

 

Don’t forget to provide a bath on a regular base, but don’t leave the baths on for too long as the birds might drink contaminated water. We provide baths but once the last bath is provided we already start taking away the first ones, don’t  panic if some birds don’t bathe, after a few times they know to hurry up.

 

In conclusion, take good care of your birds in the molt and you will be rewarded!

 

 

 

Dr Jan Vanderborght      

De Rui

De ruiperiode is één van de meest belastende periodes voor onze vogels.  Na de kweek, het broeden en grootbrengen van jongen komt de rui op een ogenblik dat de vogels reeds uitgeput zijn.

 

De energie nodig voor een vlotte rui is nodig om nieuwe veren aan te maken, en als je weet dat dit ongeveer 20 à 30% van het lichaamsgewicht uitmaakt besef je onmiddellijk dat dit een energie verslindend proces is.  In feite begint de voorbereiding van de kweek voor volgend jaar reeds op dit moment, de rui. Het is wetenschappelijk bewezen dat pluimen welke aangemaakt worden gedurende de dag van betere kwaliteit zijn dan deze welke aangemaakt worden ’s nachts, omdat de vogels dan vasten en geen continue aanvoer krijgen van de benodigde energie.  Veel liefhebbers laten na de kweek hun aantal uren licht plots dalen, maar je mag er ook niet in overdrijven gezien het bovenvermelde gegeven. Bedenk dat de energiebehoeften op piekmomenten in de rui met 20% verhogen!

 

Vogels door de rui laten gaan enkel op zaad en water is niet de weg om mooie sterke vogels te kweken.

 

Wat moeten wij dan doen?

 

Allereerst alle dagen eivoer verschaffen aan de vogels, eivoer met een eiwitgehalte net zoals in de kweek, en geen krachtvoer met een lager eiwitgehalte. Anderzijds is er voor de veeropbouw een verhoogde behoefte aan het aminozuur cysteine en methionine, hetgeen wij kunnen aan vullen door het gebruik van bijvoorbeeld  B-Chol, Sedochol of andere dergelijke preparaten.

 

Persoonlijk geven wij alle dagen een dergelijk eivoer, de ene dag aangevuld met kiemzaden, de andere dag aangevuld met broccoli en een beetje wilde zaden.

 

Rust is ook belangrijk tijdens deze energie verslindende periode, dus de vogels niet teveel hanteren. Het te vroeg beginnen met show training is volgens mij een veel gemaakte fout.

 

Vitamines worden door ons om de andere dag verstrekt via het drinkwater, omdat sommige vogels blijkbaar soms zelfs weinig eivoer eten.  Aanzuren van water (met appelazijn of Vior) doen wij tweemaal per week.

 

Wat betreft ziekte preventie moet je beseffen dat dit een gevoelige periode is voor onze vogels en een ziekte in deze periode heel snel fataal kan zijn!

 

Een preventieve kuur van drie dagen Baycox, 3ml/L lijkt ons opportuun.  Ook moeten wij alert blijven naar bloedluizen, vandaar het gebruik van Frontline, de spray hiervan, waarvan wij met een wattenstaafje een druppel aanbrengen op de stuit.

 

Voor het mooi op kleur brengen van vogels kan men de melanogenese een beetje steunen door het verstrekken van een goed mineralen preparaat, welke voldoende koper, zink en ijzer bevat voor wat betreft de vorming van de eumelanine, en voldoende cysteine voor de phaeomelanine. Caroteinoiden uit spirulina , pollen en zeker uit stinkertjes kunnen de gele kleur wat versterken, maar hier moeten wij héél behoedzaam mee omspringen want het kunstmatig opkleuren van Borders is verboden.

 

Eens het einde van de rui nadert stoppen wij met het geven van eivoer, maar schakelen over naar een lager eiwitgehalte krachtvoer, en dus logischerwijze meer koolhydraten en daarbij een goed vitamine B complex  wat bevorderlijk werkt voor het mooi sluiten van het gevederte.

 

Vergeet ook niet om af en toe de vogels  een badje te geven, maar laat  het bad niet hangen met het risico van het drinken van vervuild water. Wijzelf  hangen de badjes op en als het laatste badje aan de kooi hangt nemen wij de eerst opgehangen badjes weer weg. Wees gerust, zelfs een vogel die geen bad nam weet na een paar keer zeker dat hij snel moet zijn.

 

Koester Uw vogels in de rui en je zal ervoor beloond worden, het is zo als moeilijk genoeg!

 

 

 

Veel sukses!

 

 

 

Dr Jan Vanderborght